OAZER AB

är ett Umeåbaserat företag som 2016 insåg att vi inte inom överskådlig tid skulle få tillgång till någon vätgas i regionen. Vi beslutade därför att ta fram egen vätgas och sätta upp en egen tanksation så att vi kan fortsätta vår färd mot ett helt utsläppsfritt samhälle.

 

Bakgrunden är att grundaren Boh Westerlund arbetat med elfordon i över 40 år och därmed insett de batteridrivna fordonens begränsning, begränsningar som elfordon med vätgas som energibärare inte har. Batterielbilar är utomordentliga för främst stadstrafik och pendling men har problem när det kommer till långa körsträckor och tunga laster. Vätgasdrivna elfordon kan snabbt tanka sitt drivmedel och köra samma sträckor som traditionella fordon, men med absolut noll utsläpp. (Det enda som släpps ut är rent vatten)

 

Genom ett samarbetsavtal med Svevia i Umeå projekterades och genomfördes det projekt som lett till att Umeå nu idag har en semi-permanent vätgasproduktion och tankstation på plats för Svevias initiala behov, på Svevias mark i Umeå.

 

Nu pågår produktion och tankning av i första hand 3 st Hyundai ix35FC men stationen kommer snart att 
expanderas för att sedan kompletteras med en större, ev. publik station, någonstans i Umeå.