Den minsta modellen har en låg kapacitet och tar ca en timme på sig för att fylla en bil.

Den passar för att starta upp en verksamhet med ett fåtal bilar som det kan få ta tid att tanka.

Demo-stationen på Svevia i Umeå är en sådan station.