Har snabb fyllning (ca. 5 min) och betydligt högre kapacitet.

Den kan hantera många bilar och även vara publik.

Kapaciteten styrs av hur stort lager och/eller hur stor produktionsenhet som väljs.

OAZER projekterar nu en sådan station för Umeå. (3D modellbild)