Vi har möjlighet att bygga på vår MINI-station så att den får en kapacitet gränsande till de stora befintliga stationerna som nu placeras ut i hela den industrialiserade världen.