SÄKERSTÄLLER EN RENARE FRAMTID GENOM HYDROGEN tankstationer

 
 
Oazer Banner pic.jpg
 
 

Mission

Vi erbjuder lokal- och kundanpassad produktion samt leverans av fossilfri hydrogen genom egna semi-mobila tankstationer. Detta används sedan som drivmedel i bränslecellsfordon.

Vi gör alltså drivmedel till dessa fordon av enbart vatten och el varför utsläppet från dessa fordon enbart blir rent vatten som återförs till naturen. Ett kretslopp helt enkelt.

Vårt unika koncept

 Vi erbjuder såväl små som stora skalbara, modulära semi-mobila hydrogen-tankstationer, även för subarktiskt och arktiskt klimat.

Med vårt koncept går det börja smått och sedan bygga på efter behov.

Fordon

Förutom de serietillverkade personbilar som redan finns på marknaden erbjuder vi, via våra partners, konvertering av i princip vilka fordon som helst till EL-och hydrogendrift för att kunna börja köra helt utsläppsfritt redan inom ett år.