– Vi jobbar med ny teknik och teknologi som är väldigt dyrt, säger Edith Sundquist, vice VD Oazer. Enskilda komponenter kan kosta några miljoner. Almis gröna lån har möjliggjort inköp av komponenter samt vår marknadssatsning.

Almi träffade Edith och ställde 3 snabba frågor runt Oazers verksamhet och Almis gröna lån.

Läs artikeln här »