Oazer AB (publ), 559092-8809, kallar till extra bolagsstämma den 8 december 2022 kl. 09.00 på Norra Obbolavägen 115 i Umeå.

För mer information kontakta Edith Sundqvist via e- mail edith@oazer.se