Vid extra bolagsstämma i Oazer AB (Publ), den 8 december 2022, fattades beslut om emission av konvertibler.

Teckning ska ske under perioden 8 december 2022 –  22 december 2022.

Har du frågor, funderingar eller vill veta mer?

Vänligen kontakta:
Edith Sundqvist, Vice VD

edith@oazer.se