VAR MED OCH BIDRA TILL EN RENARE VÄRLD!

Tekniken som bidrar till en helt utsläppsfri transportsektor

Bränslecellsfordon som drivs på vätgas, släpper inte ut andra avgaser än rent vatten och är en viktig pusselbit inom transportsektorn för att minska våra utsläpp.

Vi har ett växande klimatproblem och förhöjda priser på traditionella drivmedel. Därför har vi under många år utvecklat en ny, unik teknik som möjliggör den gröna omställningen.

Samarbetspartners / Investerare

Oazer AB (publ) söker samarbetspartners och/eller investerare som kan hjälpa bolaget att växa och expandera.

Vänligen kontakta:
Edith Sundqvist, Vice VD

edith@oazer.se