VAR MED OCH BIDRA TILL EN RENARE VÄRLD!

Tekniken som bidrar till en helt utsläppsfri transportsektor

Bränslecellsfordon som drivs på vätgas, släpper inte ut andra avgaser än rent vatten och är en viktig pusselbit inom transportsektorn för att minska våra utsläpp.

Vi har ett växande klimatproblem och förhöjda priser på traditionella drivmedel. Därför har vi under många år utvecklat en ny, unik teknik som möjliggör den gröna omställningen.

Oazer AB (publ) möter ständigt en ökande ström av förfrågningar från kunder. Bolaget har därför beslutat sig för att genomföra en nyemission för att kunna möta den kraftiga marknadsexpansionen som väntar:

– Vi är väldigt stolta över att ha lyckats utveckla denna nya teknik som kan bidra till en helt utsläppsfri transportsektor och ett hållbart samhälle. Därför är det en unik investeringsmöjlighet att hjälpa oss att kommersialisera våra produkter, säger företagets vice vd.

Företagets vision får stöd i den akademiska världen. Cecilia Wallmark, teknologidoktor vid Luleå tekniska universitet, menar att vätas kommer att spela en viktig roll för att transport- och industrisektorn ska klara den gröna omställningen. Enligt henne kommer vätgasdrift vara nödvändig i framtiden.

– Vätgas kommer att behövas i ett förnybart energisystem, säger Cecilia.

Vill du vara med och bidra till en renare värld?

Har du frågor, funderingar eller vill veta mer om investeringsmöjligheter?

Skicka ett mail till:
Edith Sundqvist, Vice VD
ir@oazer.se