Produkter

close up putting in the car.jpg

Grunden i vårt modulära system är själva tankstationen: OAZER HRS (Hydrogen Refueling Station)

Våra stationer är containerbaserade och modulärt skalbara. Till den måste koppla olika lagringsenheter samt att vätgas antingen fraktas till stationen, eller produceras på plats i stationen – vi kallar det ”härproducerat”. OAZER HRS modulsystem börjar med den enklaste tankstationsmodulen som sen kan byggas på stegvis. De stationer som är aktuella nu i första skedet är OAZER Micro & MINI HRS.

 
WEBB_1200px_HEN1212.jpg

MICRO HRS

Den minsta modellen har en låg kapacitet och tar ca en timme på sig för att fylla en bil.
Den passar för att starta upp en verksamhet med ett fåtal bilar som det kan få ta tid att tanka.

Demo-stationen på Svevia i Umeå är en sådan station.


mini HRS.jpg

MINI HRS

Har snabb fyllning (ca. 5 min) och betydligt högre kapacitet.
Den kan hantera många bilar och även vara publik.
Kapaciteten styrs av hur stort lager och/eller hur stor produktionsenhet som väljs.
OAZER projekterar nu en sådan station för Umeå. (3D modellbild)


image002.jpg

MEDI HRS

MEDI-station är en större station med en kapacitet som kan hantera även stora tunga fordons behov. Den är gränsande till de stora befintliga stationerna som nu placeras ut i hela den industrialiserade världen. MEDI HRS kan i sin tur byggas ut till MAXI-stationer med önskad kapacitet för stora fordonsflottor med många tunga fordon.


Maxi.jpg

MAXI HRS

Vi har möjlighet att bygga på vår MEDI-station så att den får samma eller högre kapacitet än de vanliga stora stationerna. Detta är främst avsett för många tunga fordon samt järnvägsbehov.

 


avlastning.jpg
storage_backgrounf_image.jpg

INFRAKTAD HYDROGEN

Om man befinner sig på eller i närheten av en ort där det redan finns tillgång till hydrogen kan gasen fraktas med lastbil till OAZERS HRS.  Kostnaderna för detta alternativ måste utredas i varje projekt.


image006.jpg

EGEN PRODUKTION AV HYDROGEN

Vi erbjuder, speciellt för orter utan tillgång till vätgas, möjligheten att sätta upp en egen produktionsanläggning. Denna består i huvudsak av en eller flera containers innehållande elektrolysör samt reningsanläggning. Det enda som behövs är tillgång till vatten och el-anslutning


LAGRING

Oavsett om det är infraktad gas eller egen produktion krävs lagring av gasen på plats. Detta kan göras i flaskpaket (mycket liten volym), eller containers med tankar. Vid mycket stora volymer kan stora ståltankar byggas upp för permanent lagring.