OAZERS LEDNING

Boh Westerlund, VD
Entreprenör och ledare, har drivit många företag med inriktning mot produkt och systemutveckling. Har ett stort tekniskt kunnande och mångårig erfarenhet av marknadsföring, försäljning.

Edith M. Sundqvist, Vice VD
Certifierad ledare och styrelseledamot med genuin erfarenhet från strategisk affärs- och organisationsutveckling samt riskkapitalanskaffning.