Skip to content
Förkortningar och internationella begrepp

H2 = hydrogen (= vätgas (S), Brint (Dk), Wasserstof (De) )

EV = Electric Vehicle = El-fordon

BEV = Battery Electric Vehicle

FC = Fuel Cell = Bränsleceller

FCV / FC-EV = Fuel Cell Elektric Vehicle

FCB = Fuell cell Bus

ICE = Internal Combustion Engine = Förbränningsmotor

HRS = Hydrogen Refueling Station