NOLL UTSLÄPP MED HYDROGEN I TANKEN!

Vår färd mot ett helt utsläppsfritt samhälle

Bolagets grundare och huvudägare, Boh Westerlund, har arbetat med olika typer av elfordon i över 45 år. 2009 bildade han Hybricon AB som först satte Sveriges första laddhybrider på gatorna och sedan konverterade 12 m stadsbussar från diesel- till ren eldrift. 2012 utvecklades en helt egen avancerad elbuss: HAW 12 LE som började levereras till Umeå kommun 2013. I maj 2015 levererades den första 18 m el-ledbussen av eget fabrikat.

Efter Hybricon startade Boh ECTM Sweden AB, ett bolag som skulle ta fram främst eldrivna lastbilar men för dessa krävs hydrogen som energibärare varför tillgång till hydrogen var en avgörande faktor för framgång.

År 2016 konstaterades att Sverige inte valt att hänga med i den internationella hydrogenutrullningen vilket gjorde att han lade ECTM ”på hyllan” och bildade Oazer AB för att utveckla en egen produktion och tankstation för hydrogen. Ett avtal med Svevia innebar att Oazer utvecklade och satte upp en demostation hos dem på Västerslätt i Umeå. Stationen har varit i drift sedan vårvintern 2018 där Svevias och Oazers bilar tankas.

Det som började som en ”egen tankstation för hydrogen” har sedan dess utvecklats till ett helt koncept med modulärt skalbara och semimobila tankstationer som även kan ha en tillbyggd produktionsmodul som via elektrolys av vatten med el, skapar hydrogen på plats.

Ett rent kretslopp

Hydrogen som energibärare en mycket viktig, kanske den allra viktigaste komponenten i övergången till ett hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle innebär inte längre bara ”klimatneutralitet” och ”fossilfrihet” utan kräver NOLL EMISSION!

Arbetet med förnybara energikällor och utsläppsfria transportsystem är angeläget inte bara ur ett miljöperspektiv. När överstatliga organisationer som EU, stater, kommuner och näringsliv samverkar i utvecklingen av dessa nya globala system främjas innovation och skapas hållbar tillväxt och många nya arbetstillfällen. Till skillnad från batteriindustrin kommer inte hydrogenindustrin med den teknik som nu utvecklas, att behöva ge upphov till ny gruvbrytning utan nästan all utrustning kommer att kunna göras av återvunnet material, och slutprodukten hydrogen, av vatten och el från sol- vind- och vattenkraft. Vattnet återförs sedan till naturen varvid ett rent kretslopp tillämpas vilket leder till en cirkulär ekonomi. Faktiskt renas även luften som passerar bränslecellerna, från till exempel vägparticklar, vilket ytterligare bidrar till en ren miljö.

Distribution av ren hydrogen

Oazer är specialiserad på att distribuera helt ren hydrogen till hydrogen-el-fordon (FC-EV) samt sätta upp tankstationer (HRS) för drivmedlet, med ett första fokus på Norrland och norra Norden. Vi insåg tidigt att det fanns ett totalt tomrum i norra Norden som behövde fyllas för att fordon även här och i vårt klimat skall kunna köra på hydrogen.

En viktig del av hydrogensamhället är den tunga transportsektorn där man redan idag utomlands använder hydrogen lagrad under högt tryck (eller i flytande form) för att tanka fordon, som sedan kan köras på samma sätt och med samma räckvidd som förbränningsmotorfordon (bensin & diesel). Just detta faktum att beteendemönstren vid fordonsanvändning inte behöver ändras är en viktig socio-teknologisk faktor och fördel för snabb omställning till noll-emission. Tåg, fartyg och nu även flyg har börjat övergå till hydrogendriven eldrift på flera ställen och många fler är på gång.

Keeling-kurvan

Klimatförändringen är komplex men illustreras enklast med den s.k. Keeling-kurvan som visar hur den globala ökningen av koldioxid i atmosfären ser ut historiskt. Det är främst denna ökning av CO2 i atmosfären som leder till en global medeltemperaturstegring med tvära väderomslag som kanske den värsta effekten, något som vi inte tidigare sett under historisk tid. (Det är denna kurva som nu allmänt kallas ”Gretas kurva” då Greta Tunberg ofta använt den för att illustrera sitt mantra: “Lyssna inte på mig. Lyssna på vetenskapen”).