DRIVMEDEL AV ENBART VATTEN OCH EL

Vi erbjuder:

Grunden i vårt modulära system bygger på tankstationen: Oazer HRS (Hydrogen Refueling Station). Våra stationer är containerbaserade och modulärt skalbara. Lagringsenheter kopplas till stationen dit hydrogen antingen fraktas eller produceras på plats.

Oazer HRS modulsystem börjar med den enklaste tankstationsmodulen som sen kan byggas på utifrån behov.

De stationer som är aktuella nu i första skedet är Oazer Micro & Mini HRS.

Micro HRS

Den minsta modellen för både 350 och 700 Bar har en mindre kapacitet och det tar cirka en timme att ge en bil full tank till 700 Bar. Den passar för dig som vill starta upp en verksamhet med ett fåtal bilar och där tankningstiden inte är viktig. Demostationen på Svevia i Umeå är en Micro HRS-station.

Mini HRS

Har betydligt högre kapacitet än Micro vilket innebär att det både går fortare att tanka samt att den kan hantera fler bilar, vilket ger en bra start om stationen ska erbjudas till allmänheten. Stationen kan hantera många bilar vilket ger en bra start om stationen ska erbjudas till allmänheten. Kapaciteten styrs av hur stort lager och/eller hur stor produktionsenhet som väljs. Vi projekterar nu en sådan station för Umeå.

MEDI HRS

Detta är en fullstor publik station för 350 och 700 Bar eller högre, som har full snabbtankning samt kapacitet att också kunna hantera behov för stora, tunga fordon. Den är gränsande till de stora befintliga stationerna som nu placeras ut i hela den industrialiserade världen. MEDI HRS kan byggas ut till en MAXI HRS med önskad kapacitet för stora fordonsflottor med många tunga fordon.

MAXI HRS

Du har möjlighet att bygga ut en MEDI HRS-station så att den får mycket hög kapacitet för stora blandade fordonsflottor. Den är exempelvis avsedd för många tunga fordon samt järnvägsbehov, men där det ändå behöver tankas fordon till 700 Bar eller högre.

OAZER 350 HRS

Denna är både en enkel tankstation för fordon med 350 Bar tanksystem och ett system för tankning av fordonsflottor med tyngre fordon. Den är främst avsedd för bussar och lastbilar.

Infraktad Hydrogen

Om du befinner dig på eller i närheten av en ort där det redan finns tillgång till hydrogen så kan gasen fraktas med lastbil till Oazers HRS. Kostnader för detta alternativ utreds i varje separat projekt.

Egen produktion

Vi erbjuder, speciellt för orter utan tillgång till hydrogen, möjligheten att sätta upp en egen produktionsanläggning. Denna består i huvudsak av en eller flera containers innehållande elektrolysrör samt reningsanläggning. Det enda du behöver är tillgång till vatten och el-anslutning.

Lagring av gas

Oavsett om det är infraktad gas eller egen produktion krävs det att gasen lagras på plats. Detta kan göras i flaskpaket (mycket liten volym), eller containers med tankar. Vid mycket stora volymer kan stora ståltankar byggas upp för permanent lagring.