EN RENARE FRAMTID GENOM TANKSTATIONER FÖR HYDROGEN

Nyfiken? Så här fungerar det »

Ett utsläppsfritt samhälle!

Mer om oss »

Korta fakta

EU satsar 430 miljarder euro fram till 2030 för att göra hydrogen till en mycket viktig del av vår framtida energimix. Övergången till en hydrogenekonomi i EU kommer att ske i tre faser mellan 2020 och 2050.

“Det här är en gigantisk satsning. Potentialen är enorm både för europeiskt näringsliv och för en nödvändig klimatomställning”
Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige

Läs mer »

Vår mission

Vi erbjuder lokal- och kundanpassad produktion samt leverans av fossilfri hydrogen genom våra egna modulärt skalbara,  semi-mobila tankstationer. Gasen används som drivmedel i bränslecells-elfordon. Drivmedlet produceras av endast vatten och el. Utsläppet från dessa fordon är rent vatten som återförs till naturen.

Ett unikt koncept

Vi erbjuder både små och stora, modulärt skalbara semi-mobila hydrogen-tankstationer. Stationerna är anpassade efter arktiskt klimat, där temperaturer under -40°C förekommer samt subarktiskt klimat där vintrarna är långa och kalla medan somrarna ändå kan ha temperaturer över +30°C. Du kan därför börja i liten skala och sedan bygga på efter behov.

Nya lastbilar och fordonskonvertering

Förutom de serietillverkade personbilar som redan finns på marknaden erbjuder vi, via våra partners, nya hydrogendrivna lastbilar i flera modeller samt efterkonvertering av i princip vilka fordon som helst till EL-och hydrogendrift. Detta innebär att du kan börja köra även tunga fordon helt utsläppsfritt redan inom ett år. Vi hjälper därmed till att initiera detta teknikskifte till noll-emission, som nu äntligen även nått Sverige.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

NYHETER

PRESSRELEASER