Skip to content
Erik Bernhardtson och Percus driver från 1 september Oazer

Percus och Oazer har tillsammans jobbat med att bygga och klimatanpassa vätgastankstationer för fordonstankning. Men istället för att vara samarbetspartner äger nu Percus Oazer.