Skip to content
Oazer kan leverera den vätgasinfrastruktur som behövs

– Oazer kan leverera den vätgasinfrastruktur som behövs för att skapa ett hållbart samhälle, men politiker måste också ta ansvar och hjälpa till så att investerare vågar tro och investera i vätgas, säger Edith Sundkvist, vice vd.

EU har beslutat att storsatsa på utbyggnaden av tankstationer för vätgas – men samtidigt är det oklart vilken typ av stöd som kan ges.

– Potentialen är stor, men det måste skapas en tydlighet vad som gäller så att investerare kan känna sig trygga, säger två branschföreträdare.

Vätgasdrivna elfordon förutspås få en viktig roll i inom långväga, tunga godstransporter på väg, och har många fördelar som elfordon drivna på batteri inte har. Flera tillverkare håller också på att utveckla och lansera vätgasdrivna elbilar för persontrafik.

Samtidigt finns en stor utmaning: Få vill skaffa vätgasfordon eftersom det finns så få vätgastankstationer, och samtidigt vill få bygga vätgastankstationer eftersom det finns så få vätgasfordon.

Det har fått EU att besluta om en storsatsning på utbyggnaden av vätgastankstationer. Men exakt vad som ska finansieras är inte helt klarlagt.

Läs hela artikeln här på DN här »