Skip to content
Oazer stödjer lokala hjältar

Hjälteföreningen i Umeå föddes ur ”Uttervägens Hjältar”, ett initiativ av boende och personal på Uttervägens gruppboende som bestämde sig för att springa loppet Toughest år 2016.
Verksamheten består framförallt i att bedriva och sprida den unika Hjälteträningen, vilket är träning med och för personer med funktionsvariation.

– Där och då hade vi aldrig kunnat ana vilken genomslagskraft det skulle få, men det blev oerhört uppskattat. Med hjälp av Uttervägens hjältar kunde vi bevisa att man kan vara en förebild trots att man har en funktionsnedsättning, säger Cecilia Brönemyr, vice ordförande Hjälteföreningen.

– För många handlar hållbarhetsfrågor om miljö eller teknologiska lösningar. För oss på Oazer handlar det om vätgas som drivmedel, men också om människor. Oazer vill bidra till att skapa en värld där alla människor känner sig inkluderade och har ett lika värde. När vi har lyckats med det – först då kan vi ärligt prata om hållbarhet och en hållbar utveckling i samhället, säger Edith M. Sundqvist, vice vd Oazer.

Läs mer om Hälteföreningen här »