Skip to content
Panelsamtal om regional vätgasstrategi

I veckan genomfördes Cleantech Meetup 2023, mötesplatsen för aktörer inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar i norra Sverige. Edith Sundqvist, vice vd Oazer, deltog i panelsamtal tillsamman med Thomas Wågberg, professor Umeå Universitet och Robert Bergvall, projektledare Skellefteå Kraft. Samtalet handlade om de behov som finns för att expansionen av vätgas som förnybar energi skall vara möjligt.

– Vi måste bjuda in fler i samtalet för att sprida information och kunskap om vätgas som drivmedel, säger Edith Sundqvist. Då kan vi öppna upp för samarbeten mellan slutkund, åkerier, fordonstillverkare och myndigheter.

Edith betonade också vikten av att utbilda, inte bara ingenjörer, utan även tekniker och servicepersonal samt samarbeten mellan läroverk, yrkeshögskolor och universitet för att få fram kompetent personal.

I samtalet diskuterades även behoven kring förkortade tillståndsprocesser. Ett mer förenklat regelverk kring investeringar som behövs för uppbyggnad av en fungerande infrastruktur.

– Här behöver vi ett ekonomiskt stöd från staten, säger Edith. Då har vi möjlighet att bygga ut infrastrukturen och därigenom få privata investerare att våga satsa på vätgas vilket skulle ge en lösning för en renare framtid.

Läs mer om Cleantech här »