Skip to content
Fem myter om vätgas som drivmedel

Oazer träffade Dr. Cecilia Wallmark, Direktör för vätgassatsningen CH2ESS vid Luleå tekniska universitet. Här presenterar och svarar hon på de vanligaste myterna kring vätgas.

1. Verkningsgraden är för låg.
Svar: Det där är alltid en fråga om vad som jämförs. Tar vi till exempel verkningsgraden för en bränslecell som drivs med vätgas i jämförelse med bensin i en förbränningsmotor så vinner den förra. Huvudsaken att vi löser klimatutmaningen globalt och att affären för aktörerna kan göras god!

2.  Det finns inga kommersiella fordon.
Svar: Det är inte sant eftersom det till och med finns bilar att hyra, även här i Sverige med avtal per månad för de som vill! Många fordonstillverkare har vätgasdrivna fordon på gång, de flesta av dem har haft demobilar i över 20 år att lära sig av.

3. Vätgas är för farligt.
Svar: Varje drivmedel har sina utmaningar. Både fordon och vätgastankstationer byggs för att minimera risker och fordonstillverkare kan inte riskera sina varumärken med fordon som är sämre än tidigare modeller vilket är en trygghet att ha i åtanke.

4. Det saknas vätgastankstationer.
Svar: Bara i Sverige har ett 50-tal tankstationer beviljas offentliga stödpengar för att byggas de närmaste fyra åren!

5. Vätgas ligger alltid 10 år bort.
Svar: Det är nu klimatutmaningen tas på allvar och efterfrågan är stor på tekniker som kan hjälpa till att lösa detta. Det sammanfaller också väl med att de komponenter och system som behövs för vätgas  – nu är redo att möta marknaden.

Kommer vätgas att vara viktig?
Det finns flera goda anledningar till att vätgas kommer att behövas i ett förnybart energisystem. En anledning är att vätgas till skillnad från ren el kan lagras. Vi kommer nämligen att behöva lagringskapacitet av energi ör att komplettera de förnybara energislag såsom vind och solenergi som inte har en jämn produktion över dygnet och året.

Andra goda anledningar är att vätgas vid användning enbart ger el, värme och vatten som produkter. Vi kan bygga användarkedjor utan emissioner såsom koldioxid, svavel- eller kväveföreningar. Vätgas kan dessutom produceras lokalt, från förslagsvis förnybar el eller biobaserad råvara vilka passar bra här i Sverige.